Dr n.med. Małgorzata Pobudek-Radzikowska

W 2007 roku ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2016 roku pracuje w Klinice Ortodoncji i Dysfunkcji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na stanowisku asystenta. W sierpniu 2022 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w 2023 roku tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

Dr Pobudek-Radzikowska jest współautorką wielu artykułów naukowych. Ciągły rozwój zawodowy uważą jako nieodzowny element swojej pracy z uwagi na fakt, że stomatologię traktuje nie tylko jako zawód, ale przede wszystkim jest to jej pasja!

“Staram się leczyć tak, jak sama chciałabym być leczona” – to nadrzędny cel i motto Pani Doktor.  Z doświadczenia wie, jak traumatyczne były spotkania ze stomatologiem jako dziecko, dlatego do każdego Pacjenta podchodzi ze zrozumieniem i cierpliwością.

Ważniejsze ukończone kursy:

 • Projektujemy przyszła pracę protetyczną: cyfrowo czy analogowo
 • Kompendium protetyki na Implantach
 • Master Level Ups
 • Starcie patologiczne zębów, flow injection
 • TMD splint
 • Rekonstrukcje implantoprotetyczne wolne od powikłań
 • Wszystko o licówkach
 • Leczenie protetyczne z zastosowaniem wkładów koronowych i koronowo-korzeniowych z uwzględnieniem nowoczesnych technologii
 • Leczenie protetyczne z zastosowaniem licówek protetycznych
 • Korony i mosty protetyczne 
 • Nowoczesne technologie laboratoryjnego wykonawstwa protez stałych
 • Wprowadzenie do współczesnej protetyki stałych protez zębowych
 • Nowoczesne technologie przyszłością protetyki stomatologicznej
 • Implantoprotetyka stomatologiczna – podstawy teoretyczne oraz chirurgiczne i protetyczne procedury zabiegowe
 • Funkcjonalna Okluzja. Od Stawu Skroniowo-Żuchwowego Do Projektowania UŚmiechu
 • 3 kroki skutecznej ekwilibracji
 • Nowe Trendy W Stomatologii
 • Stomatologia Praktyczna XXI Wieku
 • Stany Nagłe W Praktyce Lekarza Dentysty
 • Współczesna Endodoncja – Leczenie Jednowizytowe
 • Forum Profesjonalnej Stomatologii 3MESPE
 • Pierwsza rozmowa – jak zrobić dobre wrażenie i utrzymać pacjenta?
 • Odbudowa Zębów Przednich
 • Zagrożenia biologiczne w praktyce dentystycznej
 • Chirurgia Stomatologiczna dla każdego