Ukończyła kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w 2008 roku.
Po odbyciu stażu w 111 Szpitalu Wojskowym rozpoczęła studia doktoranckie w Klinice Gerostomatologii

W roku 2014  po promocji doktorskiej oficjalnie otrzymała tytuł doktora nauk medycznych. Z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. „Jakość życia pacjentów w wieku podeszłym poddanych leczeniu protetycznemu”.

W 2015 roku ukończyła specjalizację z zakresu protetyki stomatologicznej, zdobywając w 2016 roku tytuł specjalisty w tej dziedzinie.

Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu protetyki, stomatologii adhezyjnej, okluzji oraz implantoprotetyki. Autorka i współautorka kilkunastu pełnotekstowych artykułów, zarówno w polskich jak i zagranicznych czasopismach naukowych.

Pełni stanowisko adiunkta w Klinice Dysfunkcji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Ważniejsze ukończone kursy:

 • “Barwa, kształt, funkcja – algorytmy postępowania w stomatologii estetycznej”
 • “Wybielanie profesjonalne – blanco super supreme – nowa jakość”
 • “Leczenie i diagnostyka chorób błon śluzowych i przyzębia”
 • “Uczymy się na cudzych błędach czyli sukcesy i porażki protetyczne”
 • “Bezpośrednie licówki kompozytowe i rozległe odbudowy kompozytowe w zębach przednich – jak pracować dobrze, szybko i osiągać przewidywalny rezultat”
 • “Planowanie leczenia implanto-protetycznego, estetyka czy funkcja?”
 • “Diagnostyka dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia. Zasady szynoterapii. Reguły zmiany wysokości zgryzu”
 • “Estetyczna protetyka czynnościowa po podniesieniu zwarcia”
 • “Praktyczna endodoncja oraz odbudowa zęba na bazie włókna szklanego”
 • “Inlay, onlay, endokorona – przekraczamy granice, pokazujemy niepowodzenia”
 • “Wykonywanie licówek kompozytowych z materiałów złożonych” – warsztaty
 • “Funkcjonalna okluzja od stawu skroniowo-żuchwowego do projektowania uśmiechu”
 • “Diagnostyka i leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia w ujęciu holistycznym”
 • “Kompleksowe leczenie protetyczne w stomatologii estetycznej”
 • “Dylematy leczenia protetycznego”
 • “Mikroskop stomatologiczny – praca z powiększeniem w stomatologii”
 • “Onlay kompozytowy/ Technika anatomicznych rekonstrukcji zniszczonych koron zębów bocznych”
 • “Wypełnienia w zębach bocznych – kurs praktyczny”
 • “Licówki porcelanowe krok po kroku”
 • “Preparacja zębów pod korony i mosty. Atraumatyczna metoda dla przyzębia”
 • “Stomatologia integralną częścią medycyny”
 • “Okluzja – kontrowersje diagnostyczne i leczenie”
 • “Nowy wymiar estetyki. Anatomiczna technika odbudowy ubytków – teoria i praktyka”
 • “Podstawy systemu implantologicznego Ankylos”
 • “Endodoncja z lotu ptaka czyli o racjonalnym podejściu do endodoncji w praktyce ukierunkowanej na kompleksowe leczenie stomatologiczne”
 • “Najnowsze techniki opracowania kanałów korzeniowych, nowe technologie oraz urządzenia w endodoncji”
 • “Najczęściej popełniane błędy w endodoncji i stomatologii odtwórczej – jaki ich uniknąć”
 • “Rozwiązanie problemów okluzyjnych za pomocą łuku twarzowego i artykulatora”
 • “Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej”