Lekarz stomatolog – endodonta – Monika Lądowska zajmuje się zabiegami z zakresu endodoncji wykonywanymi wyłącznie przy użyciu mikroskopu. Posiada tytuł lekarza specjalisty stomatologii zachowawczej z endodoncją. Jest absolwentką Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Medycyny Estetycznej dla Lekarzy na GWSH w Katowicach.

Lekarz stomatolog Monika Lądowska ukończyła staż specjalistyczny w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej CMUJ w Krakowie. Dodatkowo prowadziła zajęcia dydaktyczno-naukowe dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego oraz była Kierownikiem Endodontycznego Zespołu Zadaniowego (zespołu lekarzy zajmujących się szczególnie skomplikowanymi przypadkami z zakresu endodoncji mikroskopowej) w Zakładzie i Poradni Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie.

Doktor Lądowska może się pochwalić autorstwem i współautorstwem kilkunastu prac kazuistycznych i przeglądowych z zakresu endodoncji. Jest również współautorem książki dla lekarzy stomatologów „Tomografia stożkowa w praktyce endodontycznej”. Od lat związana z największym producentem i dystrybutorem narzędzi kanałowych w Polsce, gdzie prowadzi autorski program wykładów i kursów praktycznych dla lekarzy dentystów pragnących zgłębić tajniki tej trudnej dziedziny.

Specjalizacja:

Endodoncja mikroskopowa

Wykonywane zabiegi:

Leczenie kanałowe pod mikroskopem, Powtórne leczenie kanałowe (reendo), Usuwanie złamanych narzędzi, Usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych, Zamykanie perforacji MTA, Zamykanie szerokich wierzchołków (po resekcjach, zęby niedojrzałe)

Dorobek naukowy:

Autor i współautor prac kazuistycznych i przeglądowych:

 • „Nietypowa morfologia pierwszego zęba trzonowego żuchwy – opis przypadku”, Endodoncja w Praktyce, 2016, nr 2, s.17-26
 • “Kanały C-kształtne – leczenie endodontyczne na podstawie opisu przypadku”, Endodoncja w Praktyce, 2016, nr 1, s. 42-46
 • „CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych”, Endodoncja w Praktyce, 2015, nr 3, s. 44-50
 • „CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych”, Tomografia stożkowa w praktyce endodontycznej, Elamed Media Group, 2015, s. 79-88
 • „CBCT w diagnostyce uszkodzeń urazowych zębów i resorpcji patologicznych”, Tomografia stożkowa w praktyce endodontycznej, Elamed Media Group, 2015, s. 89-100
 • „CBCT w diagnostyce zmian zapalnych i innych patologii okołowierzchołkowych”, Tomografia stożkowa w praktyce endodontycznej, Elamed Media Group, 2015, s. 73-78
 • „Diagnostyka CBCT morfologii przestrzeni endodontycznej”, Tomografia stożkowa w praktyce endodontycznej, Elamed Media Group, 2015, s. 53-72
 • „Wskazania do stosowania CBCT w praktyce endodontycznej”, Tomografia stożkowa w praktyce endodontycznej, Elamed Media Group, 2015, s. 41-46
 • „Kanały C-kształtne – leczenie endodontyczne na podstawie opisu przypadku”, Twój Prz. Stomatol.,2015, nr 1-2, s. 52-57
 • „Zastosowanie konglomeratu trójtlenków metali (MTA) w leczeniu kanałowym zębów – wybrane przypadki kliniczne”, Endodoncja w Praktyce, 2014, nr 4, s. 44-51
 • „Powikłania w leczeniu endodontycznym na podstawie opisu przypadku”, Endodoncja w Praktyce, 2013, nr 1, s. 6-11
 • „Specyfika i trudności leczenia endodontycznego u pacjentów w podeszłym wieku – metody postępowania”, Endodoncja w Praktyce, 2013, nr 1, s. 36-42
 • „Jak dobrze diagnozować i leczyć? Jeszcze raz o morfologii systemu kanałów korzeniowych”, Endodoncja w Praktyce, 2012, nr 2, s. 14-23

Wykładowca i autor kursów z zakresu endodoncji:

 • „Endodoncja dla każdego…proste odpowiedzi na trudne pytania”
 • „Endodoncja dla każdego…skuteczna endodoncja w lupach”
 • „Endopraktyk step I…cenne wskazówki dla chcących wiedzieć więcej”
 • „Endopraktyk step II…cenne wskazówki dla lekarzy rozpoczynających pracę z mikroskopem”
 • „Endopraktyk step III…cenne wskazówki dla lekarzy pracujących z mikroskopem”
 • „Polubić endodoncję…Parę słów o podstawach leczenia kanałowego, o których nie wszyscy pamiętają”
 • „Polubić endodoncję…Parę słów o opracowaniu i wypełnianiu kanałów korzeniowych”
 • „Polubić endodoncję…skuteczna endodoncja bez mikroskopu”
 • „Polubić endodoncję…Parę słów o zaawansowanych technikach leczenia endodontycznego”
 • „Endodoncja od A do Z”
 • „Esencja endodoncji”
 • „Trendy współczesnej endodoncji”
 • “Skuteczna endodoncja ReEndo – proste, szybkie i bezpieczne”

Ukończone kursy:

 • “Metody szczelnego wypełniania kanału gwarancją sukcesu leczenia endodontycznego”
 • “Praktyczne rozwiązania w trudnych przypadkach klinicznych”
 • “Rewolucyjne metody opracowania kanałów korzeniowych z zastosowaniem końcówek ultradźwiękowych oraz najnowszych narzędzi NI-TI”
 • Spektrum opracowania kanałów korzeniowych od dostępu do komory zęba przez ich opracowanie i wypełnienie oraz odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym”
 • Sympozjum Endodontyczne, Endodoncja praktyczna – “Zasady współczesnej endodoncji, jak rozpocząć pracę rotacyjnymi narzędziami NI-TI termoplastyczną gutaperką, teoria i praktyka”
 • Sympozjum Endodontyczne – “Wypełnienie systemu kanałów korzeniowych, powtórne leczenie endodontyczne, replantacja, natychmiastowa implantacja po ekstrakcji, udrażnianie wewnątrzkanałowych obliteracji, implanty a leczenie kanałowe, sposoby regeneracji tkanek, procedury endodontyczne, radiologia i ultradźwięki w chirurgicznym leczeniu endodontycznym”
 • “Powtórne leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu” – kurs praktyczny
 • IV Sudecka Sesja Stomatologiczna – “Trudne aspekty budowy anatomicznej w endodoncji, perforacje endodontyczne, czy włókna szklane są dobre na wszystko, współpraca z laboratorium protetycznym”
 • Konferencja Dental Spaghetii – “Primo non nocere – czyli stomatologia minimalnie inwazyjna”
 • Sesja Włoska – “Naprawa szkliwa zębowego – w jaki sposób odbudować szkliwo zębowe przy użyciu najbardziej zaawansowanych nanotechnologii? Bezpośrednia odbudowa zębów bocznych kompozytem za pomocą metody Kristal Dens: innowacyjna technika prowadząca do odtworzenia kompleksowej anatomii powierzchni zgryzowej”
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Endodontycznego – “Najnowsze trendy w endodoncji – diagnoza i leczenie nagłych przypadków, mikroendodoncja, ponowne leczenie endodontyczne, zamierzona replantacja, mikrochirurgia endodontyczna, endodoncja i periodontologia”
 • “Next Level Education – endodoncja, periodontologia, implantologia, estetyka”
 • “Zalety zastosowania mikroskopu chirurgicznego podczas leczenia skomplikowanych perforacji kanałów”
 • Sympozjum Endodontyczne PENN GLOBAL ENDO – organizowane przez Profesorów Uniwersytetu w Pensylwanii
 • “Nowoczesna endodoncja – uzbrojonym okiem lekarza praktyka. Od kwalifikacji zęba do leczenia endodontycznego po sposoby odbudowy zębów po leczeniu kanałowym”
 • “Ergonomia okiem praktyka. Od zespołowych technik pracy do pracy z mikroskopem”
 • “Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych”
 • “Nowoczesne materiały w praktyce stomatologicznej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii zachowawczej”
 • “Leczenie zachowawcze i chirurgiczne chorób tkanek okołowierzchołkowych”
 • Międzynarodowe Sympozium PULP FICTION 11
 • Międzynarodowe Sympozium PULP FICTION 16
 • Międzynarodowe Sympozium PULP FICTION 17
 • “Powtórne leczenie endodontyczne – techniki usuwania starego materiału oraz złamanych instrumentów endodontycznych z kanałów
 • korzeniowych. Mikrochirurgia endodontyczna”
 • “Trudne przypadki endodontyczne – maksimum diagnostyki, minimum interwencji, optymalny efekt leczniczy”
 • “Ocena skuteczności terapii endodontycznej w aspekcie nowych możliwości powtórnego leczenia”
 • “Trendy nowoczesnej endodoncji”
 • “Periodontologiczne konsekwencje błędnych procedur stomatologicznych”
 • “Endodoncja od podstaw, ręczne narzędzia kanałowe”
 • “Ultradźwięki w endodoncji”
 • “Moja endodoncja – subiektywny wybór narzędzi i materiałów”
 • “Endodoncja dla zaawansowanych – maszynowe narzędzia kanałowe”
 • “Wypełnienie kanałów, materiały i metody”
 • “Rozwiązywanie problemów w endodoncji”
 • Międzynarodowe Sympozium ESE – European Society of Endodontology