Dr n. med. Mateusz Tarnowski

Absolwent i jednocześnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie pełni funkcję adiunkta oraz prowadzi zajęcia dla studentów polsko- i anglojęzycznych.

W 2019 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Palenie papierosów a stan kliniczny dziąseł osób z cukrzycą typu 1”. Dr Mateusz Tarnowski jest autorem i współautorem kilku publikacji w czasopismach oraz monografiach z zakresu chorób metabolicznych i periodontologii. Od 2021 realizuje program specjalizacyjny z periodontologii w macierzystej Klinice Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Pasjonat chirurgii stomatologicznej, mikrochirurgii i implantologii, rozwijający swoje umiejętności i poszerzający wiedzę na kursach i sympozjach w kraju i zagranicą. Zaangażowany w leczenie swoich pacjentów, dba o profesjonalne, dokładne i zgodne ze sztuką wykonywanie nawet skomplikowanych zabiegów w przyjaznej atmosferze.

W wolnym czasie realizuje swoje pasje: trekking, piesze górskie wędrówki i strzelectwo sportowe. Amatorsko zajmuje się hodowlą i szkoleniem psów.

Dorobek naukowy:

 1. Nowy Gabinet Stomatologiczny., 2019, nr 2 (108), s. 44-46, Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna., Jakub Lipski, Natalia Partyka, Mateusz Tarnowski.
 2. International Journal of Molecular Medicine, 2019, vol. 43, nr 1, s. 15-25, Proteolysis is the most fundamental property of malignancy and its inhibition may be used therapeutically (Review), Marzena Wyganowska-Świątkowska, Mateusz Tarnowski, Daniel Murtagh, Ewa Skrzypczak-Jankun, Jerzy Jankun.
 3. Nowy Gabinet Stomatologiczny, 2019, nr 1 (107), s. 28-30, Zastosowanie koncentratów płytek krwi w gabinecie stomatologicznym., Jakub Lipski, Maciej Raczkowski, Mateusz Tarnowski
 4. Dental Forum, 2018, Vol. 46, nr 2, s. 19-24, Insulinoterapia przy użyciu osobistej pompy insulinowej oraz lepsze wyrównanie glikemii są związane z mniejszą akumulacją płytki nazębnej u dorosłych chorych na cukrzycę typu 1., Mateusz Tarnowski, Anna Duda-Sobczak, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Marzena Wyganowska-Świątkowska.
 5. Oral Diseases, 2018, vol. 24, nr 7, s. 1336–1342, Tobacco smoking decreases clinical symptoms of gingivitis in patients with type 1 diabetes—a cross‐sectional study., Mateusz Tarnowski, Anna Duda‐Sobczak, Jakub Lipski, Dorota Zozulińska‐Ziółkiewicz, Marzena Wyganowska‐Świątkowska.
 6. Dental Forum, 2018, vol. 46, nr 2, s. 165-171, Związek stanu zapalnego tkanek dziąseł z pośrednimi wykładnikami insulinooporności u dorosłych osób z cukrzycą typu 1 – badanie przekrojowe. Mateusz Tarnowski, Anna Duda-Sobczak, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Marzena Wyganowska-Świątkowska.
 7. Polish Archives of Internal Medicine, 2017, Vol. 127, nr 10, s. 708-711, Association of skin autofluorescence with periodontal inflammation in adults with type 1 diabetes., Anna Duda-Sobczak, Jakub Lipski, Mateusz Tarnowski, Anna Surdacka, Dorota Zozulińska‑Ziółkiewicz, Marzena Wyganowska-Świątkowska.
 1. Przegląd Lekarski, 2016, T 73, nr 10, s. 750-753., Ocena stanu tkanek przyzębia u osób palących i niepalących papierosów z cukrzycą typu 1., Marzena Wyganowska-Świątkowska, Anna Duda-Sobczak, Mateusz Tarnowski, Jakub Lipski, Anna Surdacka, Dorota Zozulińska- Ziółkiewicz.
 2. Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii, 2016, s. 85-94, Diagnostyka śliny – metodyka pobierania próbek do badań. Marzena Wyganowska-Świątkowska, Mateusz Tarnowski, Jakub Lipski, Bartosz Rabiega, Anna Lehmann-Kalata, Anna Surdacka

Ważniejsze ukończone kursy:

 • Ochrona radiologiczna pacjenta; Pozytron, Poznań, 2017
 • Jak szczelnie wypełnić system kanałów korzeniowych; Poznań, 2017
 • Periodontal, implant and dental surgery in contemporary times; Poznań, 2018
 • Periodontal plastic surgery; Poznań, 2018
 • Licówki ceramiczne w codziennej praktyce klinicznej – od planowania leczenia do cementowania; Gdańsk, 2018
 • Aspekty kliniczne i teoretyczne opracowania zębów pod korony i mosty protetyczne; Gdańsk, 2018
 • V Młodzieżowe Spotkanie Implantologiczno-endodontyczne; St. Lambrecht, 2018
 • Nowe Trendy w Implantologii i Chirurgii Przyzębia; Warszawa, 2018
 • Przygotowanie oraz zastosowanie fibryny bogato płytkowej; Wrocław, 2019
 • Odbudowa estetyczna Enamel HRi; Swarzędz, 2019
 • Meet the Master 5; Serock, 2019
 • Gospodarowanie tkankami miękkimi; Soft Tissue Institute, Bełchatów, 2019
 • Chirurgia plastyczna tkanek miękkich – pokrywanie recesji zębów; Soft Tissue Institute, Bełchatów, 2019
 • Zarządzanie tkankami przyzębia – postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne; Dental Skills Institute, Warszawa, 2019
 • Cykl szkoleń XXI Curriculum Implantologicznego DSI, Warszawa, 2019:
  • Anatomia dla implantologów
  • Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego
  • Propedeutyka implantologii – protokoły leczenia, biologia, systemy implantologiczne
  • Podstawy implantologii
  • Planowanie leczenia implantologicznego
  • Protetyka na implantach
  • Praktyczne aspekty implantacji – zabiegi
  • Augmentacja kości i sinus lift – warsztaty i zabiegi
  • Estetyka w implantologii
 • Idea. Sztuka. Praktyka; Wydawnictwo Kwintesencja, Jachranka, 2019
 • Procedury odbudowy kości szczęki i żuchwy z zastosowaniem różnych form kości allogennej, Jachranka, 2019
 • Dla wymagających: zabiegi w szczęce – cykl z dr Jadachem; Wrocław, 2022
 • Curriculum Periodontologiczne, prof. A. Sculean, Wrocław, 2022