Lekarz stomatolog Hanna Sobota

Lekarz dentysta. Ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu w 1987 r., a już 2 lata później otworzyła własny gabinet stomatologiczny – SobotaDent. Jej specjalnością jest stomatologia estetyczna i protetyka. Jako jedna z nielicznych w Polsce zajmuje się leczeniem choroby okluzyjnej i bruksizmu.

W roku 2015 objęła stanowisko co-director ITI Study Club Poznań – będącego częścią prestiżowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Implantologicznego (International Team for Implantology, ITI)

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Endodontycznego – PTE oraz International Team for Implantology – ITI, a także prestiżowej Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach naukowych i kursach praktycznych z zakresu stomatologii. Dzieli się także swoją wiedzą i doświadczeniem na szkoleniach organizowanych dla innych dentystów.

Poza stomatologią jej pasją są rajdy samochodowe. Wzięła udział m.in. w Silk Way Rally.

Ważniejsze ukończone kursy:

 • Konferencja PASE – Polskiej Akademii Stomatologi Estetycznej
 • “Sztuka okluzji. Korony i mosty które zawsze pasują.Jak prawidłowo i szybko rozwiązać problemy braków zębów pacjenta”
 • “Natychmiastowe obciążenie implantów stomatologicznych w przypadkach rekonstrukcji całego łuku”
 • “Odbudowy porcelanowe w odcinku przednim – przewidywalna estetyka i trwałość”
 • “Funkcjonalna okluzja od stawu skroniowo-żuchwowego do projektowania uśmiechu”
 • “The treatment plan in implant dentistry: therapeutic and clinical choices accessible to everyone”
 • “Dylematy pomiędzy estetyką a okluzją – różne punkty widzenia i rozwiązania”
 • “Niepowodzenia estetyczne w kształtowaniu tkanek miękkich wokół implantu: zapobieganie i leczenie”
 • “Technologia w świecie natury”
 • “ITI World Symposium 2017 – Key factors for long-term success”
 • “Praktyczne zasady stosowania fibryny bogatopłytkowej w zabiegach regeneracyjnych tkanek miękkich i twardych”
 • “Natychmiastowa przykręcana odbudowa pełnego łuku: wysoka jakość przy uproszczonej procedurze”
 • “Doskonała Obsługa Pacjenta”
 • Kurs praktyczny „Implantoprotetyka. Przegląd sprawdzonych algorytmów postępowania. Podejście mikrochirurgiczne.”
 • „Wprowadzenie do Nowoczesnej Protetyki Implantologicznej”
 • Kurs praktyczny „Licówki porcelanowe- natura pięknego uśmiechu wg Carlo Zappala”
 • „Kurs stomatologiczny „Licówki porcelanowe”
 • „Planowanie leczenia w przypadkach implantologicznych”
 • „III Kongres implantologiczno-estetyczny Tytani , czynniki sukcesu rozwiązań protetycznych”
 • Kurs praktyczny „Implanty: Idea-Sztuka-Praktyka. Ryzyko i komplikacje w postępowaniu praktycznym”
 • Seminarium tematyczne „Unikanie Powikłań – Wyzwania w Zakresie Tkanek Miękkich
  i Twardych”
 • „II Sympozjum Stomatologii Estetycznej – II Congres of Esthetic Dentistry Falenty 2002
 • „III Sudecka Sesja Stomatologiczna pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej”
 • „IV Sudecka Sesja Stomatologiczna pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej” – tematyka: Warsztat umiejętności interpersonalnych – asertywność i komunikacja w aspekcie pracy gabinetu stomatolog. Trudne aspekty budowy anatomicznej
  w endodoncji. Perforacje endodontyczne. Czy włókna szklane są dobre na wszystko. Współpraca z laboratorium protetycznym
 • Kurs medyczny „V Sudecka Sesja Stomatologiczna”- tematyka: Gra integracyjna o tematyce pierwszej pomocy przeprowadzona w warunkach terenowych oraz pierwsza pomoc w gab. stomatologicznym. Periodontologia jako podstawa do unikania błędnych rozwiązań w różnych dziedzinach stomatologii. Kompleksowy plan leczenia pacjenta droga do osiągnięcia pożądanych efektów w stomatologii estetycznej i protetyce. Rola dokumentacji fotograficznej w planowaniu leczenia. Niepowodzenia w leczeniu ortodontycznym , protetycznym i implantoprotetycznym  pacjentów z dyfuzją narządu żucia. Powikłania w leczeniu endodontycznym. Evidence Based Dentistry czyli… jak się nie dać oszukać. Krytyczny przegląd piśmiennictwa dotyczącego : niklowo-tytanowych narzędzi do opracowywania kanałów korzeniowych – urządzeń służących do poprawy skuteczności irygacji kanałów korzeniowych.
 • „Sympozjum endodontyczne Pulp Fiction 6 „ – tematyka: Najnowsze doniesienia , standardy endodontyczne w nowym milenium, diagnostyka endodontyczna, mikrochirurgia endodontyczna
 • „Sympozjum endodontyczne Pulp Fiction 11 „ – tematyka: Wypełnianie systemu kanałów korzeniowych. Powtórne leczenie endodontyczne. Replantacja. Natychmiastowa implantacja po ekstrakcji . Udrażnianie wewnątrzkanałowych obliteracji. Implanty a leczenie kanałowe. Sposoby regeneracji tkanek. Procedury endodontyczne. Radiologia i ultradźwięki w chirurgicznym leczeniu endodontycznym.
 • II Międzynarodowe Seminarioum Quintessenz „Estetyka: Idea-Praktyka-Sztuka” – tematyka: Zasady integracji w estetyce. Bezpośrednie odbudowy estetyczne zębów przednich bez angażowania pracowni technicznej. Estetyka przyzębia. Praktyczne rozwiązywanie problemów periodontologicznych. Licówki porcelanowe w estetycznej odbudowie zębów przednich. Inlay – Onlay ; odbudowy typu olany jako alternatywa koron protetycznych. Materiały stomatologiczne i ich zastosowanie w praktyce; wady, zalety, porównanie zastosowań i wskazań.
 • Kurs medyczny „Sztuka modelowania w stomatologii- odcinek przedni”
 • Kurs medyczny „ Funkcjonalna okluzja. Od stawu skroniowo-żuchwowego do projektowania uśmiechu”
 • „Rozwiązywanie Problemów w Endodoncji”
 • III Ogólnopolskie Forum Ergonomia w stomatologii „ Pomoce optyczne w stomatologii – perspektywy i problemy wynikające z zastosowania lup i mikroskopu”
 • „Najnowsze aspekty leczenia endodontycznego z uwzględnieniem metod diagnozowania
  i leczenia przypadków skomplikowanych.”
 • Kongres Stomatologii Estetycznej „ Systemy pełnoceramiczne”.
 • „Obsługa stomatologicznych aparatów RTG”
 • „ radiowizjografia w stomatologii”
 • Kurs praktyczny „ Zasady współczesnej endodoncji” – tematyka: Możliwości współczesnej endodoncji. Zastosowanie rotacyjnych systemów narzędzi niklowo-tytanowych, procedury
  i sekwencje, zakres wypełniania kanałów termoplastyczną gutaperką”
 • „Stomatologia estetyczna. Leczenie kosmetyczne zębów bocznych”
 • Kurs medyczny Participation in Medical Course “ PASE 2015”
 • Kurs praktyczny “ Doskonalenie planowania leczenia estetycznego, ćwiczenia praktyczne”
 • Comprehensive Clinical Endodontic Practice”
 • Kurs praktyczny „ Rejestracja Centralnej Relacji, ćwiczenia praktyczne”
 • V Kongres „ART  ORAL” w Sopocie
 • „Clear Aligner alternatywa dla aparatów stałych w leczeniu niewielkich wad zgryzu”
 • „Inlay, onlay, endokorona – przekraczamy granice, pokazujemy niepowodzenia
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Polskiej Akademii Estetycznej „Tradycja i nowoczesność”
 • Kurs medyczny „ Praktyczne spojrzenie na zagadnienia z zakresu okluzji w codziennej praktyce – cz.1” – tematyka: Czym są zaburzenia narządu żucia. Przegląd diagnostyki przy użyciu technik manualnych. Krótki test przesiewowy łatwy do zastosowania przez lekarza praktyka. Związek pomiędzy okluzją a zaburzeniami narządu żucia.
 • Kurs praktyczny „ Praktyczne spojrzenie na zagadnienia z zakresu okluzji w codziennej praktyce – cz.2 – warsztaty” – tematyka: Badanie zaburzeń narządu żucia. Kliniczna manualna analiza diagnostyczna.
 • Kurs medyczny „Sztuka okluzji cz. II diagnoza, planowanie, zlecenie do laboratorium
 • Kurs medyczny „Metody odbudowy utraconej wysokości zwarcia”
 • „ Nowoczesne techniki znieczuleń miejscowych przy wykorzystaniu urządzenia The Wand.”
 • „ Nowoczesne procedury w stomatologii” – tematyka: Kontrola płynów tkankowych. Wybielanie zębów. Stomatologia adhezyjna. Nadwrażliwość pozabiegowa – jak uniknąć. Endodoncja – nowe metody i pomocnicze preparaty.
 • „Szkolenie praktyczne z zastosowań metody chemo-mechanicznego leczenia próchnicy systemem Carisolv”.
 • Seminarium w zakresie stosowania materiałów stomatologicznych 3M „Odbudowa punktów stycznych i rozległych ubytków z zastosowaniem częściowych for mówek i materiałów złożonych nowej generacji”.
 • XI Konferencja naukowo-szkoleniowa DRPS FAM „ Interdyscyplinarna diagnostyka i leczenie w stomatologii”.
 • Warsztat praktyczny „Protezy szkieletowe z zastosowaniem precyzyjnych elementów retencyjnych”.
 • Warsztat praktyczny „Warsztatowa technika nakładania kompozytu”.
 • Completion of Continuing Professional Education Course: “Economics, Surgical Magnification, Assistant Utilization and Practice Organization: Essentials for Occupational Health, High Productivity and Increased Income in Dental Practice”.
 • “Organizacja pracy i ergonomia prywatnej praktyki stomatologicznej”