SOBOTA House of Dentistry udziela 2 letniej rękojmi na prace protetyczne na własnych zębach oraz implantach i dotyczy
wad ukrytych materiału. Rękojmią objęte są następujące prace:

  • proteza górna/dolna
  • inlay/olany/endokorona na zębie
  • licówka porcelanowa na zębie
  • korona, most na zębach/implantach

WARUNKI UTRZYMANIA RĘKOJMI

  1. Rękojmia pozostaje ważna przy zachowaniu terminów wizyt kontrolnych i wskaźnika API określającego poziom higieny jamy ustnej, który powinien być utrzymywany przez pacjenta.
  2. Terminy wizyt kontrolnych:

– w pierwszym roku po całkowitym leczeniu co 3 miesiące i zachowanie API < 10%

– w kolejnych latach co 6 miesięcy i zachowanie API < 10%.

  1. Gwarancja na implanty i łączniki obowiązuje przez okres 10 lat i dotyczy wad ukrytych materiału
  2. Rękojmia nie obejmuje zgubienia pracy protetycznej.
  3. W przypadku poluzowania korony na implancie pacjent ma obowiązek zgłoszenia się do gabinetu w ciągu 7 dni.
  4. Rękojmia nie obejmuje żadnych powikłań wynikających z urazów, chorób organizmu, zdiagnozowania bruksizmu, próchnicy oraz zabiegów i przeróbek wykonywanych bez uzgodnienia poza Sobota House of Dentistry